ศธจ.มหาสารคาม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาต้นแบบ (นำร่อง) การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต”

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพร  แปไธสง  ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาต้นแบบ (นำร่อง) การนำหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติตามโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข, กศน.อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และโรงเรียนวัดป่านาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม