ศธจ.มหาสารคาม ตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ณ โรงเรียนวัดป่านาเชือก

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายธีรเดช รัตนเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายณัฐวุธ วิลามาศ พนักงานจัดการงานทั่วไป ได้มาตรวจสอบการดำเนินงานตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ณ โรงเรียนวัดป่านาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม