(ศธจ.มหาสารคาม) ดำเนินการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม