(ศธจ.มหาสารคาม) จัดประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบรายงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมข้อเสนอแนะ และการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสมพร แปไธสง ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรี และนางพุทธารัตน์ ทะสา รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรับทราบรายงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมข้อเสนอแนะ และการเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม