ศธจ.พิษณุโลก เดินทางรับตำแหน่ง

ดร.ภัทรวรรธน์  นิจแก้วบวรวิชญ์ เดินทางเข้ารับตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก