ศธจ.พิษณุโลก ประชุม กศจ.ครั้งที่ 3/2565

50036

 

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการ ร่วมประชุมและให้ข้อมูลตามวาระประชุม ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

50037

 

 

50030

 

50034