ศธจ.พิษณุโลก ประชุมแก้ไขหนี้สินครู

ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ โดยมีนายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมฯ  เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด และเตรียมจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดยจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ผ่านระบบ Video Conference ZOOM Meeting โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมและมอบนโนบาย เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหา ในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมมิ่งมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1