ศธจ.พิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชน

494908

นายภัทรวรรธน์  นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ โรงเรียนสิ่นหมิน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง โรงเรียนอิมพีเรียลพิษณุโลก สองภาษา โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ และโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 15  มีนาคม 2565

495004

 

 

 

495107

 

495129 0