ศธจ.พะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแนวทางและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา และการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนสายอาชีวศึกษา

ตามโครงการส่งเสริมเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแนวทางและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมวีซี พะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice