ศธจ.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 2 โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมแกนนำส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รุ่นที่ 2

โดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2565

ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

ฉบบท12-3-2565