ศธจ.พะเยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565

ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช และ ปวส

ประจำปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

 

ฉบบท9-3-2565