ศธจ.พะเยา เข้าร่วมรับฟังชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาทางวิชาชีพของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ผ่านทางระบบออนไลน์

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมรับฟังชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการประเมินสมรรถนะและจัดทำแผนพัฒนาทางวิชาชีพของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ผ่านทางระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice