ศธจ.พะเยา เข้าร่วมรับฟังสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมิน OIT ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ

เข้าร่วมรับฟังสร้างความเข้าใจในการตรวจประเมิน OIT ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice