ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมโยง แผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเชื่อมโยง

แผนพัฒนาพื้นที่ในลักษณะแผนเดียว (One Plan) จังหวัดพะเยา ประจำปี พ.ศ.2565

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice