ศธจ.พะเยา เข้าร่วมพิธีมอบกระเป๋าเป้ ฟุตซอล สมุดบันทึกพร้อมปากกา ชุดหนังสือ Britannica Encyclopedia เล่ม 1 – 3 และหนังสือสวดมนต์ แก่นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 และรับการตรวจเยี่ยมของ เรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะฯ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมพิธีมอบกระเป๋าเป้ ฟุตซอล สมุดบันทึกพร้อมปากกา ชุดหนังสือ Britannica Encyclopedia เล่ม 1 – 3

และหนังสือสวดมนต์ แก่นักเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 และรับการตรวจเยี่ยมของ

เรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะฯ

ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice