ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.

ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/