ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565 และ การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565 และ

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 10/2565

โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice