ศธจ.พะเยา เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน จังหวัดพะเยา ผ่านระบบ Thai QM

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน จังหวัดพะเยา ผ่านระบบ Thai QM

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุม โรงแรมวีซีพะเยา อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice