ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา SDG4 Roadmap ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษา SDG4 Roadmap ในพื้นที่ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16

โดยมี นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice