ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมทางไกลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมทางไกลโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

ของ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี

ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice