ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2565

โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice