ศธจ.พะเยา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา

ผ่านระบบออนไลน์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice