ศธจ.พะเยา ออกตรวจเยี่ยม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุนและวิทยาลัยการอาชีพปง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา และคณะ ออกตรวจเยี่ยม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจุนและวิทยาลัยการอาชีพปง

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2565

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice