ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ

มีหน่วยงานที่เข้าร่วมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา

เข้าประเมินความเสียหายและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เบื้องต้น

ณ โรงเรียนบ้านสันติสุ ขอำเภอปง จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice