ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ เยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 นางณัชชา มีจันทร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และ

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ

เยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ โรงเรียนวัดโพธาราม และโรงเรียนบ้านป่าตึง

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice