ศธจ.พะเยา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 นางณัชชา มีจันทร์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพะเยา

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และ

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่มอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในจังหวัดพะเยา

ณ โรงเรียนบ้านทุ่งแต โรงเรียนพญาลอวิทยาคม และโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice