ศธจ.พะเยา ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมคณะ

ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา

ธำรงไว้ซึ่งพุทธศาสนา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย

ณ วัดห้วยผาเกี๋ยง (ผาธรรมนิมิตร) อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice