ศธจ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดงาน “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา “MORNING TALK จิบกาแฟยามเช้า เรื่องเล่าชาวศึกษา”

วันที่ 19 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน “กาแฟยามเช้า” จังหวัดพะเยา โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชนจังหวัดพะเยา และสมาคม สโมสร และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน พบปะ พูดคุยและเปลี่ยนการทำงานร่วมกัน