ศธจ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดพะเยา จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 68

“งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 68”

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” ภายใต้ แนวคิด“Children’s Day เด็กดี วิถีไทย”โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในงาน มีกิจกรรมบนเวทีแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย รวมถึงการ ออกบูธของหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ขอขอบคุณองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชนในกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้