ศธจ.พะเยา ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ

ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice