ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาของการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 5 “กว๊านพะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่พักนักกีฬาของการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37

“พะเยาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 5 “กว๊านพะเยาเกมส์” จังหวัดพะเยา

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice