ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายปิยนาถ ชาวน่าน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง

การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 อาคารหลังใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice