ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2565

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุม ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ประจำเดือนมีนาคม 2565

โดยมี ดร.ประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

ฉบบท14-3-2565