ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมประชุมการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมประชุมการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย

และยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice