ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมการจัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2565

โดย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ดำเนินการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice