ศธจ.พะเยา ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (BEST PRACTICES) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและเผยแพร่นวัตกรรม (BEST PRACTICES)

ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฯ

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice