ศธจ.พะเยา ดำดเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกรูปแบบที่เป็นเลิศ (best practices) ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สอนภาษาภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกรูปแบบที่เป็นเลิศ (best practices)

ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สอนภาษาภาษาอังกฤษ

ณ โรงแรมวีซี ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice