ศธจ.พะเยา จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา