ศธจ.พะเยา การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ของสถานศึกษาเอกชน ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้

นายสาคร โห้วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)

ของสถานศึกษาเอกชน ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ห้อประชุมขุนจอมธรรม ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice