ศธจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขเพื่อช่วยน้องคลายหนาว

วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566 นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.สคส.2566 ส่งความสุขเพื่อช่วยน้องคลายหนาว โดยมอบผ้าห่ม เครื่องนุ่งห่ม ทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่นักเรียนและคุณครูในพื้นที่ห่างไกล โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ห้องเรียนบ้านห้วยปูแกง และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยปูแกง อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนสังวาลวิทย์ 3 และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยหก อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน