ศธจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ นางสาวนิศากร แก้วกำเนิด นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสา 904 โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสระมรกต ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี การประชุมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของประชาชนจิตอาสา
ในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี เช่น จิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย จิตอาสาด้านภัยแล้งการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 1) ฯลฯ