ศธจ.ปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 06.30 น. นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย