ศธจ.ปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566

วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดย นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นางมณีรัฏ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากส่วนราชการต่าง ๆ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ณ บ้านสวนมารีย์ ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด
งานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ.2566 ในครั้งนี้จัดให้มีพิธีสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ อีกทั้ง นายไพศาล ที่รัก ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี อ่านสารวันครู พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ เหล่าวงศ์วัฒนา อดีตผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองปราจีนบุรี ครูอาวุโสนอกประจำการ ประกอบพิธีบูชาบูรพาอาจารย์ และกล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ และ ดร.นะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาธิการปราจีนบุรี ครูอาวุโสในประจำการ เชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง เพื่อระลึกพระคุณบูรพาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้ว ทั้งนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น อีกด้วย