ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบหมายจากนายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” เพื่อนำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอด เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น ในด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!