ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับการตรวจราชการจาก นายพีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการและนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยลงตรวจ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก!!!