ศธจ.น่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ในวันที่ 13 มกราคม 2566 ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีกำหนดเข้าร่วม โครงการ สืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนทุ่งช้าง ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในการนี้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ ถุงยังชีพพระราชทานอุปกรณ์กีฬาหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับเยาวชนพระบรมฉายาลักษณ์ อีกทั้ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 2 คน การจัดงาน ครั้งนี้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ที่รับผิดชอบพื้นที่ อำเภอทุ่งช้าง เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง