ศธจ.น่าน ร่วมประชุมผู้บริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566

ในวันที่ 17 มกราคม 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน มอบหมายให้
นายมงคล สายสูง ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบ (ZOOM)โดยมี นายอรรถพล สังขวาสีปลัดกระทวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง