ศธจ.น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 17 มีนาคม 2566 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด พื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 จังหวัดเชียงราย ในการนี้ นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล  ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ในฐานะกรรมการกลั่นกรองฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง