ศธจ.น่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน และผู้อำนวยการกลุ่ม ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.น่าน) ครั้งที่ 11/2565 ณ ห้องประชุมสิริศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน และประชุมผ่านทาง Video conference Google Meet โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณทิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาวาระการประชุม 15 วาระ

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง