ศธจ.น่าน ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ (กลุ่มการศึกษาพิเศษ)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ(กลุ่มการศึกษาพิเศษ)
ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ ณ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำหรับกลุ่มการศึกษาพิเศษ เป็นการแข่งขันทักษะความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น บกพร่องทางการได้ยิน บกพร่องทางการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ บกพร่องทางการเรียนรู้ ออทิสติก จากโรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ (ภาคเหนือ) โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดงาน และนายศิริโชค ยังได้ร่วมเยี่ยมชมผลงานนักเรียน รับชมการแสดงความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆ โดยได้แสดงความชื่นชมความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทุกคน ที่ได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง